ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

1.  Փարվանա Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցները

Նշանակալից մասնակիցներ են ՀՀ քաղաքացիներ`

Գագիկ Իգնատոսյան` 85,30% ձայնի իրավունք տվող բաժնեմաս

Աշոտ Երանոսյան` 11,75% ձայնի իրավունք տվող բաժնեմաս


Ոչ նշանակալից մասնակիցներ են`

ՀՀ քաղաքացի Արամ Սարգսյան` 2,95% ձայնի իրավունք տվող բաժնեմաս


2.Ծանուցում հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին
3.Շահաբաժիններ`  2012թ. 2011թ. 2010թ. 
4.Տեղեկություններ ղեկավարներին վճարված եկամուտների մասին
5.Տեղեկություններ մասնակիցներին, ղեկավարներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրված վարկերի մասին

Վերոնշված 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված տեղեկությունները Կազմակերպությունը տրամադրում է մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևով. առձեռն` Կազմակերպության գխամասային գրասենյակում կամ Էլ. հասցեով`  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  կամ փոստով` 0005, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 67ա/2 հասցեով