ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Slider

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Կազմակերպությունը Հիփոթեքային վարկեր է տրամադրում 20 տարեկանից բարձր ՀՀ ռեզիդենտ անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցի 65 տարեկանը:
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով, կանխիկ և անկանխիկ եղանակով:

Վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման, վերակառուցման և վերանորոգման նպատակով:
• Եթե վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը գրավադրվող /ձեռքբերվող/ անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին չպետք է գերազանցի 75 (յոթանասունհինգ) տոկոսը
• Եթե վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը գրավադրվող /վերանորոգվող/ անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին չպետք է գերազանցի 70(յոթանասուն) տոկոսը:

Վարկի մարումը իրականացվում է հաճախորդի հետ համաձայնեցված գրաֆիկով: Կազմակերպությունը իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնում օգտվել Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածից:

Վարկի ապահովման առաջնային միջոց հանդիսանում է ձեռք բերվող կամ վերանորոգվող գույքը: Վարկի ապահովման լրացուցիչ միջոց կարող է հանդիսանալ նաև Ընկերության համար ընդունելի այլ գույք կամ երաշխավորություն:
Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` Ընկերության համապատասխան աշխատակցի կամ անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա:

Ի գիտություն մեր հաճախորդներին մեր կազմակերպությունը գրավի առարկայի նկատմամբ չի պարտադրում կատարել ապահովագրություն և կատարել այլ նմանատիպ կողմնակի ծախեր:

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման դեպքում կնքվում է վարկային և գրավի պայմանագրեր, որից հետո տրամադրվում է վարկը:

Վարկի մարումները կարող են իրականացվել կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:
Укладка ламината на пол. Быстрая укладка ламината своими руками видео. Укладка ламината по диагонали. Пробковое покрытие для пола. Качественная укладка пробкового пола. Пробковый пол плюсы и минусы. Смеси для выравнивания пола. Быстрое выравнивание бетонного пола. Выравнивание пола стоимость. Самоделки для дома. Лучшие самоделки для дома своими руками. Полезные самоделки для дома. Как обустроить кухню. Как обустроить маленькую кухню быстро. Как обустроить кухню фото. Как открыть свой магазин. Хочу открыть магазин с большим капиталом. Сколько стоит открыть магазин. Диван своими руками. Как сделать диван своими руками для дома. Диван своими руками чертежи. Дизайн маленькой кухни. Красивый дизайн интерьера кухни фото. Малогабаритные кухни дизайн.