ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Slider

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Կազմակերպությունը Հիփոթեքային վարկեր է տրամադրում 20 տարեկանից բարձր ՀՀ ռեզիդենտ անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցի 65 տարեկանը:
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով, կանխիկ և անկանխիկ եղանակով:

Վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման, վերակառուցման և վերանորոգման նպատակով:
• Եթե վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը գրավադրվող /ձեռքբերվող/ անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին չպետք է գերազանցի 75 (յոթանասունհինգ) տոկոսը
• Եթե վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը գրավադրվող /վերանորոգվող/ անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին չպետք է գերազանցի 70(յոթանասուն) տոկոսը:

Վարկի մարումը իրականացվում է հաճախորդի հետ համաձայնեցված գրաֆիկով: Կազմակերպությունը իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնում օգտվել Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածից:

Վարկի ապահովման առաջնային միջոց հանդիսանում է ձեռք բերվող կամ վերանորոգվող գույքը: Վարկի ապահովման լրացուցիչ միջոց կարող է հանդիսանալ նաև Ընկերության համար ընդունելի այլ գույք կամ երաշխավորություն:
Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` Ընկերության համապատասխան աշխատակցի կամ անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա:

Ի գիտություն մեր հաճախորդներին մեր կազմակերպությունը գրավի առարկայի նկատմամբ չի պարտադրում կատարել ապահովագրություն և կատարել այլ նմանատիպ կողմնակի ծախեր:

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման դեպքում կնքվում է վարկային և գրավի պայմանագրեր, որից հետո տրամադրվում է վարկը:

Վարկի մարումները կարող են իրականացվել կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:
Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.